برداشت سیستماتیک از حساب بدهکاران مالیاتی

برداشت سیستمی از حساب بدهکاران مالیاتی مجاز شد

فهرست محتویات

برداشت سیستماتیک از حساب بدهکاران مالیاتی با تصویب بند ث تبصره 6 لایحه بودجه ۱۴۰۳

با پایان رسیدن به رسمیت شدن مصوبات بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳، یک تغییر بزرگ در سیاست‌های مالیاتی کشور اعلام شده است. بر اساس بند ث تبصره 6 این لایحه، حق برداشت سیستماتیک از حساب‌های کسانی که به عنوان بدهکاران مالیاتی شناخته شده‌اند، به صورت رسمی مجاز شده است.

به گزارش تسنیم، پس از اتمام بررسی و تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، تازه نظرسنجی درباره بخش دوم این لایحه پس از برگزاری انتخابات آغاز می‌شود. در این فرآیند، یکی از نکات چشم‌گیر اعلام شده که تغییرات آن می‌تواند تأثیرات عمیقی در فرآیند فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی داشته باشد.

بند ث تبصره 6 لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

بند ث تبصره 6 لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشتمل بر مقرراتی است که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تسهیل در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی، با رعایت مفاد فصل 9 باب 4 قانون مالیات مستقیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به وظیفه ملزم می‌کند تا حسب درخواست سامانه‌ای سازمان امور مالیاتی کشور، به صورت سیستماتیک و برخط حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی را به میزان بدهی قطعی مسدود نماید.

مطابق این بند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز ملزم به واریز وجوه مسدود شده حداکثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور می‌شوند. تخلف از اجرای این حکم نیز به دلیل مسئولیت تضامنی، موجب پیگیری مودیان مربوطه توسط بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد.

جمع بندی

در نهایت، پس از بررسی نمایندگان دور یازدهم مجلس، با تصویب بند ث تبصره 6 لایحه بودجه ۱۴۰۳، بانک مرکزی مکلف شده است تا حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی کند. این تغییرات به نظر می‌رسد می‌توانند بهبودی موثر در فرآیند جلب مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشند.

 

منبع خبر: تسنیم